Podróż

Coaching jest podróżą
do wnętrza siebie.

Może być jak górska wyprawa, jak skok ze spadochronem lub nurkowanie.
W takiej sytuacji coach będzie odpowiednio mapą, czaszą spadochronu
lub nurkowym przewodnikiem.
Coaching jest dawaniem odpowiedzialności i wolności.
W każdą drogę bezpieczniej udać się we wspierającym towarzystwie.

Czym coaching nie jest?

Kiedyś myślałam, że coaching jest propagandą sukcesu w garniturze. „Wymyśl najlepszą wersję siebie” to nie jest moja opowieść o coachingu. Nie przemawia też do mnie egzaltowana duchowość, że teraz będę miała afirmowane, a kosmos obsypie mnie pieniędzmi. Wbrew obiegowej opinii coaching też nie jest terapią.

No to czym coaching jest?

Dla mnie coaching jest odnajdowaniem człowieka w całości. Ważny jest dla mnie rozum – racjonalność, uporządkowanie i logika. Równie ważne są potrzeby serca i duszy, intuicja, spontaniczność. Tak samo ważne jest ciało, czucie, sprawność i dobrostan. Ważne są wszystkie role, jakie pełnimy – prywatne, zawodowe, rodzica, dziecka, czy partnera. Według mnie coaching jest znajdowania równowagi między tymi elementami i rolami.

Relacja

Coaching to relacja, która rozwija i uwydatnia Twoje mocne strony. Coaching to pokonywanie trudności. To wspieranie Ciebie w drodze do celu, o którym sam zdecydujesz. Efektem coachingu jest rzeczywista i mierzalna poprawa  w życiu, relacjach, a także w pracy.

ICF

Według ICF  (International Coach Federation – międzynarodowej organizacji zrzeszającej coachów) „coaching jest partnerską relacją, podczas której coach wspiera klienta w jak najlepszym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.” (cytat pochodzi ze strony ICF Polska). W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym coacha ICF.

O czym?

Nie ma złych tematów do rozmowy coachingowej. Zagadnienia, z którymi spotykam się najczęściej to:
tematy zawodowe: relacje z szefem, współpracownikami, ścieżka kariery, wypalenie zawodowe, organizacja czasu;
tematy osobiste: dbanie o siebie, akceptacja, własne potrzeby, poczucie wartości;
relacje: z partnerem, z dziećmi, z bliskimi;

Kontakt

Jeśli któryś z tematów jest dla Ciebie ważny i chcesz za mną o tym porozmawiać,
umów się tutaj na darmową konsultację.